Purjehdussanasto

     
AJOPURJE FLYING JIB Uloimmainen keulapurje Outermost headsail, flown up in the mast, on a long tack line
ALALIIKKI FOOT Purjeen alareuna Bottom edge of the sail
ALASVEDIN DOWNHAUL Köysi, jolla purje lasketaan alas Rope with which the sail is lowered
ANKKURIPALLO ANCHORBALL Ankkuroinnin merkiksi keulaan nostettava musta pallo A black ball to be lifted to the bow to signal that the ship is anchored
ANKKURIPELI ANCHOR WINCH / CAPSTAN Ankkurin nostolaite Anchor lifting device on the bow deck (capstan = vertical)
BARDUUNA RUNNING BACKSTAY Siirrettävä vaijeri, joka tukee mastoa takaa Movable wire that supports the mast from the back
BLOKI BLOCK - -
DIRKKI TOPPING LIFT Köysi, joka kannattelee puomia Rope that supports the boom
FENDARI FENDER Laivan ja laiturin väliin asetettava suoja Protection between ship and quay
FOKKA FOCK, STAYSAIL Takimmainen keulapurje Inner staysail (triangular)
HALSSI TACK Purjehdittaessa ilmaisee tuulen puolen When sailing, indicates the wind side
HALSSIKULMA TACK Purjeen (tuulenpuoleinen) alakulma Foreward lower corner of the sail
HARUS STAY Vaijeri, joka tukee mastoa edestä Vire supporting mast from bow
ISOPURJE MAINSAIL Suurin purje Largest sail
JIIPPI GYBE Purjehdittaessa käännös myötätuulen kautta puolelta toiselle Turning when sailing downwind
JUOKSEVA TAKILA RUNNING RIGGING Köysistö All the ropes
KAHVELI GAFF Pyöröpuu, johon isopurjeen yläreuna kiinnittyy Round timber to which the upper edge of the mainsail attaches
KARVELI CARGO HATCH Rahtilaivan aikainen lastiruuman luukku Cargo hold hatch
KANSI DECK - -
KASTLIINA HEAVING LINE Naru, jonka avulla kiinnitysköysi voidaan vetää maihin String that allows the mooring line to be pulled ashore
KEITTIÖ GALLEY - -
KEULA FORE, BOW - -
KEULAKÖYSI HEADLINE Keulasta eteenpäin suuntaava kiinnitysköysi Forward mooring line from the bow
KEULAPIIKKI FORE PEAK Keulassa oleva varastotila Storage room in the bow
KEULAPURJE FORESAIL, HEADSAIL Haruksiin kiinnittyvät kolmion muotoiset purjeet laivan keulassa Triangular sails at the bow
KIINTEÄ TAKILA STANDING RIGGING Mastot vaijereineen Masts and stays
KLYYSI FAIRLEAD Teräksinen aukko, josta kiinnitysköysi kulkee maihin Steel opening for the mooring rope to go ashore
KNAAPI CLEAT Köyden kiinnityshela Rope attachment fittings
KOILIA COIL Köyden säilyttäminen selvitettynä kerällä Storing the rope cleared
KOKOOJAKÖYDET BUNTLINES Köydet, joilla isopurje tai mesaani kootaan mastolle Ropes for assembling the mainsail or mizzen on the mast
KULKUVALO NAVIGATION LIGHT Punainen ja vihreä valo sekä valkoiset mastovalo ja perävalo Red and green lights, white mast light and stern light
LAITURI WHARF, PIER, QUAY - -
LAITURIPAIKKA BERTH Määrätty kohta laiturissa Certain place at the quay
LANKONKI GANGWAY Laivasta maihin johtava kulkusilta Ship-to-shore access bridge
LASKEA PURJE LOWER THE SAIL - -
LIFELINE LIFELINE Liina, johon turvavaljaan haka kiinnitetään Line to which the hook of the safety harness is attached
LUOVIA BEATING UP TO WINDWARD Purjehtia vastatuuleen vuoroin paapuurin ja styyrpuurin halsseilla Sail upwind alternately on port and starboard tack
MANÖÖVERI MANEUVER Operaatio, jossa laivaa ohjaillaan esimerkiksi satamassa tai purjeita nostettaessa An operation in which the ship is manoeuvred, for example, in port or while setting sails
MASTO MAST Pystysuuntainen pyöröpuu, johon purjeet ja puomit kiinnittyvät Vertical round timber to which sails and booms attach
MERIHÄTÄ DISTRESS AT SEA - -
MERIMIESSOLMU SAILOR KNOT - -
MESAANI MIZZEN Taaimmainen masto / purje Rear mast / sail
MYÖTÄTUULI RUNNING DOWNWIND Tuuli käy laivan perän suunnasta The wind is coming from the stern of the ship
NAAKELI BELAYINGPIN Yleensä puinen kapula, johon purjehdusköydet kiinnitetään Usually a wooden baton to which sailing ropes are attached
NOSTIN HALYARD Köysi, jolla purje nostetaan ylös Rope used to pull the (top) angle of the sail up to the mast
NOSTAA (AVATA) PURJE RAISE (OPEN) THE SAIL - -
PAALUSOLMU BOWLINE - -
PAAPUURI PORT Laivan perästä katsoen vasempi puoli Left side looking at the stern of the ship
PARRAS BULWARK Laivan reunalla kiertävä rakenne Structure circulating on the edge of the ship
PELASTUSLAUTTA LIFERAFT Hätätilanteessa evakuoitumista varten avattava ilmatäytteinen lautta Inflatable raft to be opened for evacuation in an emergency
PELASTUSRENGAS LIFEBUOY Veteen pudonneen auttamiseksi heitettävä kelluva rengas A floating ring thrown to help someone who has fallen into the water
PERÄ AFT, STERN - -
PERÄKÖYSI STERN LINE Laivan perästä taaksepäin suuntautuva kiinnitysköysi Stern mooring rope
PLEISSI SPLICE Köyden punos, esimerkiksi silmukka Line braid, for example, loop
POLLARI BOLLARD Puinen tai teräksinen rakenne, johon laivan kiinnitysköysi kiinnitetään Wooden or steel structure to which the ship's mooring rope is attached
PREVENTTERI PREVENTER Köysi, jolla puomia estetään heilahtamasta puolelta toiselle Rope to prevent the boom from swinging from side to side
PUKSPRÖÖTI BOWSPRIT Laivan keulasta eteenpäin suuntautuva pyöröpuu, johon harukset keulapurjeineen kiinnittyvät Round timber facing forward from the bow of the ship, to which the stays and the foresails are attached
PUNKKA BERTH - -
PUOMI BOOM Vaakasuuntainen pyöröpuu: mesaanin puomi, ison puomi ja kahvelipuomi Horizontal round timber: mizzenn boom, big boom and wading boom
REIMARI BUOY Auttaa navigointia Navigational aid
RUORI HELM Ohjauspyörä Steering wheel
SAALINKI SPREADER Vaakasuuntainen puu mastojen yläosassa vanttien levittämiseksi Horizontal timber at the top of masts to spread hoops
SISÄKLYYVARI INNER JIB Toiseksi takimmainen keulapurje Second rear foresail
SKAILETTI SKY LIGHT Kattoikkuna Skylight
SKUUTTI SHEET Purjeen takakulmaa säätelevä köysi Rope regulating the rear angle of the sail
SKUUTTIKULMA CLEW Purjeen takakulma Rear corner of sail
SPRINGI SPRING Laivan keulasta taaksepäin tai perästä eteenpäin suuntautuva kiinnitysköysi Mooring rope from bow bow to stern or stern forward
STYYRPUURI STARBOARD Laivan perästä katsoen oikea puoli Right side looking at the stern of the ship
TAKILA RIG Mastot vaijereineen ja köysineen Masts with wires and ropes and sails
TOPPIPURJE TOPSAIL Kolmion muotoinen purje, joka nostetaan isopurjeen yläpuolelle Triangular sail raised above the mainsail
TYFONI FOGHORN Äänimerkinantolaite Audible signalling device
ULKOKLYYVARI OUTER JIB Toiseksi uloin keulapurje Second outermost foresail
VAIJERI WIRE Teräksinen köysi Steel rope
VANTTI SHROUD Mastoja sivulta tukevat vaijerit Wires supporting masts from the side
VASTATUULI LEEWARD Tuuli käy laivan edestä The wind is blowing in front of the ship
VENDA CHANGE TACK Purjehdittaessa käännös vastatuulen kautta puolelta toiselle When sailing, turn through a headwind from side to side
VIRSIKIRJA GOOSEWING Myötätuuleen purjehdittaessa mesaani ja isopurje ovat eri puolilla When sailing downwind, the mizzen and mainsail are on different sides
 

Yhteystiedot

Valborg Oy

Suomenlinna E3 A6
00190 Helsinki
puh 0500 502 334

myynti@valborg.fi
toimisto@valborg.fi

Lähetä viesti